DOĞAL VE SAĞLIKLI YAŞAM HERYERDE !!!

Son yıllarda giderek daha fazla kentsel dönüşüm planı, yeni kentsel alanların oluşturulmasına yönelik projeler gündeme gelirken, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok önemli ilinde bu tür planların hazırlığında kamusal katılımın eksikliği ya da kamu yararı gözetilmemesi başta TMMOB, Şehir Plancıları Odaları olmak üzere halkın ve birçok kurumun tepkisini çekiyor. Daha demokratik, medeni ve sağlıklı kentsel planlamanın temel ilkelerinden biri kamu yararının gözetilmesi. Öte yandan yalnızca kentsel planlamada değil planlamanın ve tasarımın bütün ölçeklerinde kullanıcının doğrudan dahil edilmesi ya da kullanıcıdan gelecek bilgilerin veri olarak derlenerek tasarım sürecine girilmesi önemli. Bu anlamda farklı açılımlarda (kullanıcı piskolojisi, kullanıcı davranış profilleri, kullanıcı alışkanlıkları vb.) pek çok veri bina tasarımında, iç mekan düzenlenmesinde vb. değerlendirilebilir; bu verileri toplamak için yöntemler, araçlar saptanabilir.

Yurt-dışında, özellikle son yıllarda sürdürülebilir tasarımların temelini, yenilebilir enerji kaynaklarının binalara entegre edilmesinin ötesinde, bu tür verilerin saptanmasıyla elde edilen bilgiler ışığında tasarımların gözden geçirilmesi ya da bilgilerin yeni tasarımlarda kullanılması oluşturuyor. Böylelikle yapının ekonomik ömrüyle eş zamanlı bir kullanım sağlıyor. Bu konuda son yıllarda yapılan araştırmalardan birinde Stockholm’deki apartman bloklarında, iç mekan çevre koşullarını ve insan sağlığına etkilerini inceliyor. “Sağlıklı Evler” adlı araştırmada 1990 yılından sonra inşa edilen binalara odaklanılıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI

Yapı Tasarımı Sektörü; Yapı Bilgi Sistemi (BIM), Tümleşik Proje Yönetimi (IPD), Gerçek Zamanlı Proje Paylaşımı ve Sürdürülebilir Yapılar konularının inceleneceği etkinlikte bir araya geliyor.

17 Aralık tarihinde, Yapı Endüstri Merkezinde, Autodesk ve SAYISAL GRAFİK tarafından organize edilecek tüm günlük etkinlikde, yapı projelerinde koordineli, tutarlı, hesaplanabilir bilginin üretilmesini, saklanmasını ve yeniden kullanılmasını sağlayan BIM (Yapı Bilgi Sistemi) teknolojisi ve bu teknolojiyle üretilmiş projelerden örnekler sunulacak. BIM’in inşaat sektörünün gündeminde yer alan yeşil bina ve sürdürülebilir tasarım konularında sağlayacağı yararlar ve bu alanda iki önemli uluslararası sertifikasyon (LEED ve BREEAM) hakkında konunun uzmanları tarafından bilgilendirme yapılacak. Katılımcılar, bu alanlarda Autodesk’in sunduğu çözümlerin canlı gösterimlerini de izleme olanağı bulacaklar.

Etkinlikte Autodesk’ten Emmanuel Di Giacomo tarafından BIM teknolojisi ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi verilecek. Autodesk’in BIM çözümünün temelini oluşturan Revit Architecture, Revit Structure ve Revit MEP yazılımları canlı sunumlarla tanıtılacak. Bu ürünleri kullanan ve BIM teknolojisinden faydalanan kullanıcıların yer alacağı oturumlarda, yurtdışından ve yurtiçinden mimarlar kendi deneyimlerini izleyicilere aktaracak.

Sürdürülebilir tasarım ve yeşil binalar da etkinliğin önemli temalarından. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nden (ÇEDBİK) uzmanlar, bu alanda ABD ve Avrupa’da kullanılan LEED ve BREEAM yeşil bina değerlendirme sistemleri hakkında bilgi verecek. Bu sistemler ve Türkiye’de de yeni yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun yeşil bina tasarlamayı kolaylaştıran BIM çözümlerinin yanı sıra, enerji analizlerinde kullanılan Autodesk Ecotect Analysis de canlı olarak ilk defa bu etkinlikte gösterilecek.

Türkiye’de ilk defa izleyici ile buluşacak yeni Autodesk ürünleri, Autodesk Ecotect ile sınırlı değil. Gerçek zamanlı proje paylaşımı ve görselleştirme için geliştirilen Autodesk Navisworks ve dünyada haklı bir saygınlıkla izlenen statik analiz yazılımı Autodesk Robot Structural Analysis de katılımcılara tanıtılacak yeni yazılımlardan.